ikaros

Alderik  Visserpersoonlijke webstek 

curriculum vitae

werkervaring

at present
Wolfert van Borselen Scholengroep
Rotterdam – Dept. For Bilingual Education

 • Teacher in History, Social Studies en Theory of Knowledge; docent Filosofie
 • Mentor TH3 en TV3
 • Lid stuurgroep Middle Years Program; Area Leader Homo Faber (tot 2008); Personal Project Coordinator (tot 2009)
 • Onderwijskundig onderzoek ihkv de pilot Professional Development Schools Rijnmond i.s.m. ICLON / Universiteit Leiden (2006 – 2009)
 • Voorzitter Onderzoeks- en Innovatieteam OIT
 • Lid onderzoeksgroep & implementatieteam GUTS (gedifferentieeld uitdagen van Talenten op School)
 • Verschillende activiteiten op het gebied van onderwijsontwikkeling en het begeleiden van DIO's, het begeleiden van onderzoek; ontwikkeling van onderwijsmethodes voor het TTO

at present
ICLON Leiden University

 • Teacher-trainer Word Teachers Training Program
 • Teacher / docent educational science / Pedagogiek
 • Involvement different projects: Uitdagend Vakonderwijs voor Alle leerlingen (UVAL); Gedifferentieerd Uitdagen van talenten op School (GUTS)
 • Teacher open course secondary gifted eduction / hoogbegaafdheidsdidacteik

2008 – 2010
IVLOS Utrecht University

 • Teacher/trainer secondary gifted education
 • Ontwikkeling van diverse vakgebonden en algemeen didactische cursussen (Compacten en Verdiepen: Higher Order Thinking in het VWO; onderzoeksvaardigheden in het VO; wetenschapsoriëntatie in het VO)

2002 – 2004
Universität Bern
– Institut für Erziehungswissenschaften / Kantonale & Universitäre Lehrerinnen- und Leherbildung

 • Onderzoek op het gebied van de geschiedenis en de theorie van onderwijs(systemen)
 • Docent geschiedenis en theorie van de pedagogische wetenschappen
 • Ontwikkeling, (re)design en uitvoer van E-learning modules t.b.v. de lerarenopleiding (primair en secundair onderwijs)
 • Lid Bologna-Commissie (invoering BaMa-structuur)

2000 - 2002
Leidsche Rijn College
Utrecht

 • Docent Aardrijkskunde, Geschiedenis, KCV en Projectonderwijs in de Basisvorming
 • Docent Geschiedenis en Maatschappijleer in de Bovenbouw
 • Mentor G1 en H4
 • Ontwikkeling van vakoverstijgende projecten en educatieve websites
 • Medewerker project 'doorlopende leerlijnen'

1999 – 2001
Thorbecke College
Utrecht

 • Docent Economie en Geschiedenis (MHV2 en 3)
 • Mentor MHV2 en M3

1999-2000
Vader Rijn College
Utrecht

 • Docent Economie (LBO 2 en MAVO 3)


  1992 – 1994
  leef-werkschool Eigenwijs Nijmegen

 • Medewerker Geschiedenis t.b.v. zog. vrije- en examengroepen

opleidingen

2010 - 2014
Schakeltraject & Master Onderwijskunde
Universiteit van Amsterdam

2002 - 2004
Promotie Wijsgerige Pedagogiek
Universität Bern, Institut für Erziehungswissenschaften (CH) (niet afgerond)

2000 - 2002
Eerstegraads lesbevoegdheid Geschiedenis en Staatsinrichting
IVLOS - Universiteit Utrecht

1995 – 1996
Postgraduate Studies
Pädagogik
Universität Bern, Institut für Pädagogik und Schulpädagogik (CH)

1989 - 1994
Doctoraal Geschiedenis, specialisatie Cultuurgeschiedenis
Universiteit Utrecht; focus op ideeëngeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis, geschiedenis van de wijsbegeerte en historische pedagogiek

1982 – 1989
Gymnasium
α
Voorheen KSG ´Jerusalem´ te Venray (NL); negen eindexamenvakken.

cursussen, trainingen, e.d.

2012 - 2013
BOS II: Coaching en begeleiding van ervaren docenten

2008 - 2009
Hoogbegaafdheid
Diverse trainingen en cursussen op het gebied van (hoog)begaafdheid en leren: Compacten en Verdiepen, Verrijken,
Twice exceptional children, Kernreflectie. Stichting PERDIX / IVLOS UU

2005 – 2009
Nascholing
Diverse nascholingscursussen tbv de eindexamens Geschiedenis en Filosofie

2005 - 2008
International / Bilingual Education
Diverse didactische cursussen ivm de invoering van het
Middle Years Program, IBO, Basel, Vakinhoudelijke training IB Theory of Knowledge, IBO, Athene

2002 - 2004
Hochschuldidaktik
Postgraduate leergang voor docenten aan universiteiten en hogescholen. Universität Bern,
Koördinationsstelle für Weiterbildung (CH)

1999 – 2007
Didaktiek
Verschillende (schoolinterne) cursussen op het gebied van activerende didactiek, taalgericht vakonderwijs, ICT, mentoraat, etc.

overige relevante ervaringen

1995 - 2014
Free-lance journalistiek; publicistiek
Bijdragen aan een verscheidenheid aan bladen en blaadjes; publicatie van brieven en artikelen in diverse kranten, tijdschriften, boeken en op blogs in Nederland, Duitsland en Zwitserland

1999 – 2006
Web-based learning
Ontwikkeling en implementatie van E-learning-modules t.b.v. mijn eigen onderwijs en dat van anderen op school en Universiteit; leergang 'Garen Spinnen bij het Web', IVLOS / UU 2002

1992 – 2002
Boekhandel
Medewerker collectieve boekhandel De Rooie Rat te Utrecht; alle voorkomende winkelwerkzaamheden incl. import, beleid en administratie

1989 – 2002
Politiek en organisatie
Orgisatorische activiteiten i.h.k.v de nieuwe sociale bewegingen; organisatie van protestmanifestaties, cultureel-politieke bijeenkomsten, e.d.

1984 – 1989
Medezeggenschap
Secretaris en voorzitter van de leerlingenraad, lid van demedezeggenschapsraad,voorheen KSG ´Jerusalem´ te Venray (NL)


vaardigheden


Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

 • Tekstverwerking: Apple, MS Office, Linux
 • Beeldbewerking: Photoshop
 • Webdesign: HTML, Dreamweaver
 • E-learning: Blackboard, WebCT, It's Learning


Talen

 • Nederlands: moedertaal, veel les- en schrijfervaring
 • Engels: Cambridge Proficiency (C2) , les- en schrijfervaring
 • Duits: zeer goede actieve en passieve beheersing; les-en schrijfervaring
 • Frans: goede passieve, enige actieve beheersing