IKAROS training en adviesnieuwsgierig onderwijs 


... is een term die in het Nederlandse onderwijs (nog) niet zo is ingeburgerd. Oorspronkelijk verwijst het Engelse deep learning naar  vormen van computergestuurd leren waarmee studenten op afstand zelfstandig aan de slag kunnen gaan en zich al doende veel kennis en kunde eigen maken. Inmiddels is de uitdrukking in zwang geraakt voor alle vormen van onderwijs die een beroep doen op het denk- en leervermogen van (groepen) leerlingen, hun opmerkelijke vermogen om complexe problemen ook zonder al te veel sturing zelf te leren oplossen.


Meer dan in het reguliere onderwijs vaak het geval is, beoogt diep leren zogenaamde higher order thinking skills (HOTS) aan te spreken en deze verder te doen ontwikkelen (zie hiernaast: analyse, synthese, evaluatie en/of creatie). Diep leren daagt leerlingen uit om op een actieve manier hun kennis en vaardigheden te exploreren en deze verder aan te scherpen.

Inderdaad vindt zulk fundamenteel leren vaak een vorm in probleem- of ontwerpgestuurd onderwijs. En vanzelfsprekend spelen samenwerking en het ontwikkelen van de zog. metacognitieve vaardigheden ('leren leren') daarbij in de regel een grote rol. Maar veel meer dan alleen maar 'leuk', 'projectmatig' en dus tijdrovend, behelst diep leren een aantal relatief eenvoudige maatregelen om alle leerlingen ook in de gewone les tot het uiterste te prikkelen.

Ongeacht de setting, de cultuur van leren en doceren op een specifieke school, kunnen álle docenten vorm geven aan dieper leren. Alle leerlingen, ook op het HAVO, laten zich daar - mits gedoseerd - meer gemakkelijk door aanspreken. Van de docent vraagt dat - nogmaals - geen duivelskunsten, maar vooral liefde voor zijn of haar vak, bewustzijn van de doelen die daarmee nagestreefd worden, en de bereidheid, goed naar individuele kinderen te kijken. Zelfs of juist in het Nederlandse bestel zijn verdieping en differentiatie nodig, mogelijk en goed te doen!