IKAROS training en adviesnieuwsgierig onderwijs(c) nörb mommersteegwaarom? dieper leren in de onderbouw

Opvallend veel leerlingen komen in de bovenbouw van het HAVO en het VWO in de problemen. Ze kunnen zich niet meer motiveren, benen het tempo niet meer bij, gooien de handdoek in de ring. Natuurlijk heeft dat veel met de puberteit van doen, maar hormonen en hersenen verklaren niet alles. Onderzoek leert dat veel leerlingen in de onderbouw domweg worden 'ondervraagd'. Vooral voor het vwo geldt dat de eerste drie jaren vaak te weinig uitdagend zijn. Goede havisten stromen zo probleemloos door naar de bovenbouw van het vwo om daar te stranden... Goede, en met name ook excellente vwo-ers worden door diezelfde onderbouw vaak 'denklui' gemaakt: doordat alles zo gemakkelijk ging zijn ze vergeten zich de leer-, werk- en denkstrategieen eigen te maken die nodig zijn voor in de bovenbouw en voor later...

De training Waarom? – dieper leren in de onderbouw is bedoeld voor docenten die werkzaam zijn op een havo/vwo - school of een gymnasium en zich herkennen in de bovenstaande analyse. In vier bijeenkomsten van steeds tweeënhalf uur krijgen zij praktische handvatten aangereikt om hun lessen, opdrachten en toetsen te verdiepen en daarmee zowel het leerplezier als het leerrendement ervan te verhogen. Door middel van praktische opdrachten – waarvan sommige ook thuis worden gemaakt – leren zij systematisch te kijken naar het hand- en werkboek dat ze zelf gebruiken, en ontwikkelen zij werkvormen en materiaal dat de lacunes in die boeken kan opvullen. Zij ontwikkelen tools om te bepalen welke leerlingen voor dieper leren in aanmerking komen en hoe zij differentatie 'naar boven' in hun lessen en op hun school vorm kunnen geven. Uitgangspunt is en blijft echter, dat alle leerlingen in de onderbouw van havo en vwo recht hebben, niet zozeer op leukere, maar wel op meer uitdagende lessen die het denken stimuleren.
Vorm
Vier bijeenkomsten van 2,5 uur
Theorie en veel praktijk
Op locatie / centraal in het land

Belasting
10 lesuren
Max. 16 uur voor- en nabereiding

Cursusmateriaal
Reader (Nederlands /Engels)
Werkboek

Kernconcepten
Verdiepen – Differentiëren – Higher Order Thinking – Critical Thinking – Determinatie – Intelligenties – Leerstijlen – Hoogbegaafdheid
(c) nörb mommersteeg
naar bovenwerkzaam - zelfstandig onderzoekend leren


Vorm
Drie bijeenkomsten van 2,5 uur
Theorie en veel praktijk
Op locatie / centraal in het land

Belasting
8 lesuren
Max. 8 uur voor- en nabereiding


Cursusmateriaal
Reader (Nederlands /Engels)
Werkboek

Kernconcepten
onderzoekend leren – probleemgestuurd leren – metacognitie – differentiatie – onderzoeksvaardigheden –profielwerkstuk – academische vorming – kritische informatievaardigheden – doorlopende leerlijnen

naar boven
wetenschap - academische cultuur in havo en vwo


Vorm
Vier bijeenkomsten van 2,5 uur
Theorie en veel praktijk
Op locatie / centraal in het land


Belasting
8 lesuren
Max. 8 uur voor- en nabereiding


Cursusmateriaal
Reader (Nederlands)
Werkboek

Kernconcepten
onderzoekend leren – onderzoeksvaardigheden – beoordeling – wetenschapsfilosofie – kennistheorie - academische vorming – kritische informatievaardigheden - academic optimism - academisch klimaat - wetenschapsoriëntatie
(c) nörb mommersteeg
naar bovenwerken met verschil
(c) nörb mommersteeg\
naar boven